Drs. Marrigje Dijksma
vrijgevestigd gesprekstherapeut
en geestelijk verzorger

Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen (A Course in Miracles) wordt getypeerd als een heilig boek, een filosofische theorie, een literair kunstwerk. Maar het is ook een diepgaande psychologische verhandeling, een meesterwerk in het doorgronden van de menselijke ziel met zijn liefdeskracht en zijn schaduwkanten. Die schaduwen bestaan uit overtuigingen, aangenomen door vroegere ervaringen en door verkeerd begrepen Christendom. Net als in de mystiek, het hart van alle religies, gaat het om eenwording met de liefde van God en met al wat is.

Omdat die verkeerde overtuigingen een blokkade vormen tegen de altijd aanwezige liefde, moeten we ze leren opsporen en loslaten. Als je wilt is de Cursus een gids op je pad, een lamp voor je voet. Het is dan alsof het boek je rechtstreeks aanspreekt en je praktische hulp biedt in je dagelijks leven.

Het programma van de doorgaande groep wordt flexibel gehanteerd, maar bestaat altijd uit drie onderdelen: we doen samen oefeningen uit de Cursus, bestuderen het boek en delen onze ervaringen. En natuurlijk is er alle ruimte voor vraag en antwoord.

Wanneer:             donderdag van 11.00 – 13.30 uur

Waar:                   Groningen-Zuid

Deelnemers:         maximaal 9; aanmelding telefonisch of via e-mail

Kosten:                vrijwillige bijdrage van minimaal € 12,50 per keer