Drs. Marrigje Dijksma
vrijgevestigd gesprekstherapeut
en geestelijk verzorger

Over mij

Ik ben twee keer getrouwd geweest, een keer gescheiden en een keer weduwe geworden.
Nu woon ik alweer twintig jaar samen en heb drie zoons en samen met mijn partner zeven kleinkinderen. 

In mijn jeugd heb ik Duits gestudeerd, later theologie en psychologie. Als theoloog ben ik afgestudeerd in de godsdienstpsychologie. Ik ben opgeleid als Rogeriaans gesprekstherapeut, gecertificeerd stervensbegeleider, uitvaartbegeleider en rouwtherapeut. Ik ben ingeschreven bij het Landelijk Steunpunt Rouw en in het kwaliteitsregister van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers.

Verder ben ik geschoold in de volgende methoden en technieken, die ik zo nodig toepas: meditatie, focussen, mindfulness, quantum touch en het enneagram.

Spirit voor elke dag
Een spiritueel dagboek dat ik heb geschreven. Het bevat 365 vragen, meditaties en instructies, te gebruiken op je weg naar zelfkennis, als oefenboek voor persoonlijke groei of als bron voor inspiratie en bezinning. Het is prachtig uitgevoerd en kost € 16,-.