Drs. Marrigje Dijksma
vrijgevestigd gesprekstherapeut
en geestelijk verzorger

Sterven en rouw

Stervensbegeleiding
Bij de naderende dood is er speciale aandacht nodig voor de verschillende geestelijke en lichamelijke aspecten van het stervensproces. Ik wil hulp bieden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bereiken voor zowel de terminale patiënt als voor zijn naasten. Zo kan ik meedenken bij mogelijkheden van pijnverlichting, versterven, sedatie, euthanasie, etc. Bij het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding volgde ik de tweejarige opleiding.
Kosten: in overleg.

Uitvaart
Als je niet (meer) aan een kerk verbonden bent, maar wel behoefte hebt aan bezinning en verdieping bij de uitvaart van je dierbare, dan wil ik je daar graag in bijstaan. Juist bij de dood is het uiterst belangrijk de juiste woorden, rituelen en muziek te vinden om het leven en de spiritualiteit van de overledene recht te doen. Samen met de familie maken we er een waardig afscheid van, een plechtigheid die bij de overledene past.
Kosten: € 595,-, incl. voor- en nagesprekken, excl. eventuele reiskosten.

Rouw
Wanneer je een verlies geleden hebt en in de verwerking ervan niet verder komt, dan ben je misschien toe aan begeleiding in je rouw. Het kan nodig zijn dat je leert om je weggestopte gevoelens te uiten, je verdriet en je boosheid, of je gevoelens van verlatenheid. Erover praten is al een stap in de goede richting doordat je daarmee je isolement doorbreekt.
Kosten: € 60,- per sessie van 50 minuten.